vrijdag 23 augustus 2013

Vorderingen

Inmiddels zijn alle Masterclasses voorbij en heb ik mijn bewijs van deelname binnen. Dit is echter niet de enige verandering, want mijn verslag is af! De laatste conclusies zijn opgeschreven en de spellingcheck is gedaan.

Verder heb ik mij ook aangemeld voor Pinterest (een online prikbord) en ik ben er meer dan tevreden over! Ik heb al menige prikborden van mensen uit Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten mogen bekijken en hun tips weer op mijn eigen prikborden gezet.

dinsdag 19 maart 2013

MasterClasses - Het leren van de Toekomst

Het is alweer een tijdje geleden, maar in de tussentijd heb ik zeker niet stilgezeten.
Ik kreeg bericht over 4 masterclasses die op Iselinge Hogeschool zouden worden georganiseerd. Deze masterclasses zouden in het teken staan van 'Het leren van de Toekomst' en deze onderwerpen bevatten:
1. Gamification
2. Overal leren
3. Flipping the Classroom
4. Leren innoveren

Deze onderwerpen hebben in eerste instantie niks met mijn minor te maken, maar verbreden wel mijn kennis op het gebied van media en de mogelijkheden daarvan.

De eerste masterclass (gamification) heb ik helaas moeten missen i.v.m. ziekte, maar de 2e masterclass (overal leren) beviel erg goed.
We kregen informatie over verschillende elektronische leeromgevingen en hun voor- en nadelen. Verder hebben we in een workshop nagedacht over verschillende tools waarmee overal digitaal geleerd kan worden (bloon, rekenweb, yurls). Ik vond het ook erg interessant om mensen uit een andere onderwijstak te spreken (bijv. een leerkracht van de politieacademie). We hebben onder andere gepraat over verschillende mogelijkheden van media, maar ook waar we tegen aan lopen m.b.t. dit thema.

27 maart aanstaande is de 3e masterclass (flipping the classroom). Hier gaan we het onder andere hebben over het maken van instructievideo's (voor de leerlingen thuis), zodat de leerkracht tijd kan besteden aan begeleiding tijdens de les. Met een voorbereidende huiswerkopdracht heb ik al enige kennis opgedaan op dit gebied en ook geleerd dat flipping the classroom veel meer is dan het maken van instructievideo's. Verder heb ik ook al enige informatie gekregen over het delen van deze filmpjes en hoe dat in zijn werk gaat, dit zou bijvoorbeeld kunnen via facebook. Ik ben benieuwd!

donderdag 6 december 2012

Apps uitproberen

22 november mochten de hoogbegaafde leerlingen (18) van de micadogroep uit Terborg alle apps uitproberen die al op de Ipad stonden. Van alle apps konden ze aangeven wat ze ervan vonden en waarom, maar ze konden ook aangeven of er nog een app was die ontbrak.

Nu bleek al vrij snel dat ze van veel apps nog niet wisten hoe ze die moesten gebruiken. Sommige leerlingen gingen daarom erg snel naar een volgende app. Vaak konden ze de goede knopjes niet vinden, of waren er inlog-gegevens nodig om de app te gebruiken. Ze vulden dan in dat de app niet leuk was en namen niet de moeite er verder naar te kijken.
Een voorbeeldapp is 'preziviewer'. Ik heb deze app ook even uit kunnen proberen en kwam voor mezelf tot de conclusie dat ik het een erg leuke en handige app vond. Ik weet namelijk wat prezi is en wat je ermee kunt doen, terwijl eigenlijk alle leerlingen van de micadogroep aan mij vroegen wat ze nou eigenlijk met de app konden. Heeft deze app dus wel zin als de leerlingen geen preziaccount hebben?

Daarnaast maakten ze veel langer gebruik van apps die ze leuk vonden en waarvan ze wel snel wisten hoe die te gebruiken waren. Als ze het in het begin al leuk vonden, namen ze ook de moeite om er dieper op in te gaan. Ze gaan dan nog meer knopjes uitproberen, omdat ze steeds nieuwsgieriger worden waar die voor zijn. Enkele leerlingen hadden binnen een halfuur al bijzondere knopjes gevonden, waar ik in eerste instantie even vlug overheen had gekeken.

Wat erg opviel, was dat ze hun mening in eerste instantie niet goed met argumenten wisten te onderbouwen. Als ze een app bijvoorbeeld niet leuk vonden, dan schreven ze eronder 'omdat het saai is'. Bij veel kinderen heb ik doorgevraagd met 'waarom dan?'.

Ten slotte vond ik het erg bijzonder om verschillende theorie over hoogbegaafde kinderen (onder andere van de workshops waar ik ben geweest) nu in de micadogroep terug te zien. Veel kinderen hebben op school nooit veel moeite moeten doen om ergens achter te komen. Als ze dus een app voor zich krijgen waar ze niet snel te weten komen hoe hij werkt, dan leggen ze die aan de kant. Maar aan de andere kant kunnen ze ook heel diep op een onderwerp ingaan, wat te zien was bij de 'leuke' apps.

zondag 25 november 2012

Workshop Leonardo onderwijs

21 november was er de mobiliteitsmarkt te Wehl. Je kon hier kiezen uit verschillende workshops. Mijn gekozen workshops waren:
Orde houden in de klas
Leonardo onderwijs (Zevenaar)

Ik was erg benieuwd naar het verschil tussen Leonardo onderwijs en de plusklas. Met mijn minor ben ik namelijk bezig in de plusklas waar de leerlingen één dag in de week naar toe gaan, terwijl het Leonardo onderwijs de hele week is.

Over hoogbegaafde kinderen werd gezegd dat ze graag in discussie gaan en ook vaak winnen. Ze zijn heel creatief in het bedenken van redenen om iets niet te doen. Verder hebben ze vaak een onrealistisch zelfbeeld. Dit kan naar boven toe (positief), of juist naar onderen (negatief). Als ze een onrealistisch negatief zelfbeeld hebben, dan denken ze dat ze het toch nooit goed zullen doen, terwijl ze bij een onrealistisch positief zelfbeeld denken altijd alles goed te kunnen. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door constante complimenten richting het kind.
Om er toch voor te zorgen dat het hoogbegaafde kind goed functioneert in het onderwijs, moet het meer uitgedaagd worden, maar daar eindigt het niet. Ook het doorzettingsvermogen moet versterkt worden en de leerling moet niet alleen gaan voor een goede tijd, maar ook voor een goede kwaliteit van het werk.

Wat ik erg bijzonder vond, is dat de leerlingen in het Leonardo onderwijs 'maar' twee uur rekenen in de week hebben, waarvan één uur geïntegreerd met andere vakken in een soort projectomgeving. Dus feitelijk maar één uur rekenen om de kerndoelen te halen. Dit doen ze onder andere door de routeboekjes nog verder in te korten, zelf materiaal te ontwikkelen en methodes verder aan te passen op hoogbegaafde leerlingen.
Nou blijken de leerlingen van het Leonardo onderwijs in groep 6 ook al klaar te zijn met de kerndoelen, maar dan kunnen ze zeker nog niet naar de middelbare school. Op sociaal gebied valt er voor hen nog veel te leren en ontwikkelen. Om alle extra tijd te vullen, hebben ze vakken als schaken en chinees op het rooster staan.
Daarnaast gebruiken ze vakken als rekenen, schrijven en lezen om andere dingen te leren of te doen. Zo heeft het voor de leerlingen veel meer betekenis dan als ze gaan rekenen, omdat het nou eenmaal moet.

In het Leonardo onderwijs is de verhouding jongens/meisje vaak nog niet in evenwicht (80/20). Dit komt door het verschil in gedrag. Bij jongens valt het simpelweg beter op. Toch moet er ook niet te snel een label worden geplakt. Een onderzoek is immers een momentopname. Er moet ook worden gekeken naar de persoonskenmerken. Een hoogbegaafd kind is verbaal bijvoorbeeld heel sterk.

Ook dit was weer een waardevolle dag, maar niet alleen voor mijn minor.

woensdag 21 november 2012

Glogster EDU

21 november kregen de eerstejaars studenten van Iselinge de tijd om de gemaakte glogsters van andere eerstejaars studenten te bekijken. Hiervóór hadden ze namelijk al een glog moeten maken over levensbeschouwing m.b.t. scholen met een verschillende identiteit. Voorbeelden daarvan zijn: vrije school, islamitische school, protestants-Christelijke school en openbare school. De studenten moesten informatie in hun glogster plaatsen en er ook voor zorgen dat ze hem konden presenteren aan de groep.

Zie hieronder een afbeelding van edu.glogster wanneer je ingelogd bent als 'teacher':
Boven in deze afbeelding is ook te zien hoeveel glogs jij als 'teacher' al hebt gemaakt, hoeveel 'classes' jij hebt aangemaakt, hoeveel studenten zich hebben aangemeld, hoeveel projecten je hebt gestart, etc.
Per 'class' is te zien aan hoeveel projecten ze zijn toegevoegd, hoeveel glogs er in hun 'class' gemaakt (en ook openbaar) zijn en hoeveel studenten er in die 'class' zitten

Na enige korte uitleg konden de studenten aan de slag. Met hier en daar wat hulp, kon uiteindelijk iedereen twee glogs vinden die ze konden beoordelen. De glogs die toch nog niet waren toegevoegd, werden alsnog door mij toegevoegd en de glogs die niet zichtbaar waren (of er was iets anders niet goed gelukt) werden vervangen door andere. Uiteindelijk is het allemaal goedgekomen, maar in het begin was het behoorlijk rommelig. Dit bracht dus weer mooie leerpunten naar voren:
 • Dit keer hadden ik en een docent van Iselinge de glogs toegevoegd aan de 'classes'. Dit was enorm veel werk, dus ik ging zoeken naar een manier om die hoeveelheid werk te verlagen. Ik hield daarbij in mijn achterhoofd dat ik twee projecten had aangemaakt, maar daar helemaal geen gebruik van had gemaakt. Na enig zoekwerk bij de projecten, kwam ik erachter dat de studenten hun glog beter in de projectomgeving hadden kunnen maken. Dan waren ze namelijk direct zichtbaar geweest voor alle studenten/groepjes in die projectomgeving.
 • Ik had meer aandacht moeten besteden aan de uitleg van het inloggen bij edu.glogster. Ondanks mijn uitleg en de handleiding zijn er namelijk toch enkele studenten geweest die zich niet goed hebben aangemeld en daardoor hun glog niet op het 'teacher' account van Iselinge hebben kunnen plaatsen. Er zijn ook enorm veel opties tijdens het inloggen en het is goed om die opties in te bakenen.
 • Ik moet voor mezelf het doel goed voor ogen hebben. Als het doel is om te presenteren, dan staat er uiteraard minder tekst in. Als echter het doel is om informatie uit te wisselen, dan hoort er natuurlijk meer informatie in en als het doel informatie uitwisselen en presenteren is, dan zou ik de studenten kunnen laten zien hoe ze veel tekst in een relatief kleine tekstballon krijgen:

In de bovenste afbeelding zie je tekst die je ook voor een presentatie zou kunnen gebruiken, gewoon enkele kernpunten. Op de afbeelding daaronder wordt echter de wat uitgebreidere tekst zichtbaar d.m.v. scrollen. Zo krijg je op een overzichtelijke manier toch veel tekst in je glog en ziet het er nog leuk uit ook.

TEDx Youth - workshop kennisnet

17 november was het zover. Het TEDxYouth event! Via kennisnet (Erwin Bomas) en het project 'Leren van de Toekomst' konden Jasper Jansen en ik een workshop voorbereiden en uitvoeren m.b.t. ICT in het basisonderwijs. Jasper verzorgde het onderwerp 'twitter op school & in de klas' en ik had het over 'tablets & hoogbegaafdheid'. De mensen konden kiezen tussen de volgende groepjes:
Erwin Bomas - twitter op school & in de klas
Jasper Jansen - twitter op school & in de klas
Rianne Tolsma - tablets & hoogbegaafdheid
Ik - tablets & hoogbegaafdheid
Per groepje werd er over het onderwerp nagedacht en gediscussieerd.

Ik vond het erg bijzonder om de mening van allemaal verschillende mensen te horen over mijn onderwerp. Al deze mensen hebben op een andere manier te maken gekregen met mijn onderwerp en vertelden hun ervaringen en ideeën. Dit was zeer inspirerend! Om een impressie te krijgen, zie hieronder de ideeën van mijn groepje:
 • De tablet niet als doel, maar als middel in jouw lessen.
 • Leerlingen weten al veel over de tablet, laat ze er zelf les over geven ('Help mij om jullie te helpen'). Gebruik dan ook hun ideeën en ontwikkel die verder door. Vraag de leerlingen wat ze er verder zelf mee willen doen en wat ze ervan willen leren. Laat de leerlingen vrij in hun keuze van apps en de mogelijkheden van de tablet en leg dit ook vast in foto's en filmpjes. Besteed iedere week ongeveer 30 minuten om de nieuwe ontwikkelingen met de leerlingen door te nemen. Je kunt deze tijd ook gebruiken om de interesses van de leerlingen te bespreken (Welke leuke dingen zijn ze tegengekomen op de tablet?). Laat de leerlingen zelf een app maken.
 • Blijf nieuwe ideeën gebruiken en ontwikkelen.
 • De tablet hoeft niet continu gebruikt te worden. Soms is een computer handiger en soms een schrift. Dit hangt af van de opdracht.
 • De tablet maakt de lessen leuker, interessanter en het sluit beter aan de bij de belevingswereld van de leerlingen. 
 • Probeer altijd de echte meerwaarde vast te stellen.
Maar ook het groepje van Rianne kwam met veel ideeën:
 • Gebruik skype in de klas.
 • Zet de Khan Academy in. Dit is een online leeromgeving met o.a. educatieve filmpjes. Dit wordt ook wel 'flipping te classroom' genoemd.
 • Haal inspiratie uit Sugata Mitra, een spreker van TED die liet zien hoe kinderen zichzelf iets kunnen leren, ook al is er geen leerkracht bij. Dit deed hij door een computer in een wand te metselen.
 • Gebruik TEDucation. Daar zijn vele TED Talks met een educatieve achtergrond bij elkaar geplaatst, zodat ze makkelijker te vinden zijn.
 • Haal inspiratie uit de 'Steve Jobsschool'. Een basisschool die uitgaat van het individuele kind en daarbij gebruik maakt van veel hard- en software, zoals de Ipad.
 • Maak talenten van leerlingen zichtbaar door bijv. het aanmaken van een profiel voor specifieke talenten (expertise). Dit zou kunnen door bijv. buddypress te gebruiken.
 • De antwoorden zijn er al, je hoeft ze alleen nog maar te zoeken (Lex Hupe).
 • Geef docenten/leerlingen echt vertrouwen, dan zoeken we/ze elkaar op.
 • Nog meer handige tools: google docs/drive, # twitter, any meeting, facebook groep/pagina, hangout, dropbox, lino.it, mindomo, mind42, wallwisher, titanpad.
 • Layar's maken. D.m.v. Augmented Reality (toegevoegde realiteit) kun je extra informatie in jouw omgeving plaatsen. Bijv. d.m.v. een link naar een website of filmpje. Zo kun je bijv. op een interactieve manier een tijdschrift lezen. In dit filmpje is dat goed te zien.

In dit filmpje is onder andere een deel van de workshop te zien.

vrijdag 16 november 2012

Voorlichting Steve Jobsschool

Op 14 november ben ik naar een voorlichting van Luc de Vries geweest over een 'Steve Jobsschool'.
 
Ook hier stuitte ik weer op een misconcept van mij. Ik was namelijk in de veronderstelling dat ze op een Steve Jobsschool de hele dag met de tablet zouden werken, het wordt niet voor niks een digischool genoemd, dacht ik. Het blijkt echter dat de term 'digischool' eerder van het feit komt, dat de school altijd online bereikbaar is. Elke leerling van de Steve Jobsschool kan op elk moment van de dag en op welke plek dan ook de virtuele school bezoeken. Daarnaast is het fysieke schoolgebouw op alle werkdagen, in het hele jaar, van 8:30-18:30h geopend.

Dan zou je haast denken dat je geen moeite meer hoeft te doen om op school te komen, maar niets is minder waar! In het schoolgebouw is een coach (geen leerkracht) aanwezig die de leerlingen kan begeleiden bij activiteiten als sport, spel, cultuur en creativiteit. Luc de Vries gaf ook aan dat samenwerking en communicatie (al dan niet online) erg belangrijk is voor een Steve Jobsschool.

Wat mij nog het meest is bijgebleven, is dat Luc de Vries aangaf dat er niet meer in 'lesuren' wordt gemeten, maar juist in de ontwikkeling van het kind. De kinderen leren immers ook na school en in de vakanties.

Dit concept kan ik goed als inspiratiebron gebruiken voor mijn project over tablets & hoogbegaafdheid in de micadogroepen van Stichting Pro8. De leerlingen kunnen immers thuis in de 'cloud' documenten toevoegen en dus leren ze ook thuis weer verder. Daarnaast gebruiken ze de tablets ook met samenwerken en is één van de doelen voor de komende periode om de (online) communicatie te stimuleren.