woensdag 21 november 2012

Glogster EDU

21 november kregen de eerstejaars studenten van Iselinge de tijd om de gemaakte glogsters van andere eerstejaars studenten te bekijken. Hiervóór hadden ze namelijk al een glog moeten maken over levensbeschouwing m.b.t. scholen met een verschillende identiteit. Voorbeelden daarvan zijn: vrije school, islamitische school, protestants-Christelijke school en openbare school. De studenten moesten informatie in hun glogster plaatsen en er ook voor zorgen dat ze hem konden presenteren aan de groep.

Zie hieronder een afbeelding van edu.glogster wanneer je ingelogd bent als 'teacher':
Boven in deze afbeelding is ook te zien hoeveel glogs jij als 'teacher' al hebt gemaakt, hoeveel 'classes' jij hebt aangemaakt, hoeveel studenten zich hebben aangemeld, hoeveel projecten je hebt gestart, etc.
Per 'class' is te zien aan hoeveel projecten ze zijn toegevoegd, hoeveel glogs er in hun 'class' gemaakt (en ook openbaar) zijn en hoeveel studenten er in die 'class' zitten

Na enige korte uitleg konden de studenten aan de slag. Met hier en daar wat hulp, kon uiteindelijk iedereen twee glogs vinden die ze konden beoordelen. De glogs die toch nog niet waren toegevoegd, werden alsnog door mij toegevoegd en de glogs die niet zichtbaar waren (of er was iets anders niet goed gelukt) werden vervangen door andere. Uiteindelijk is het allemaal goedgekomen, maar in het begin was het behoorlijk rommelig. Dit bracht dus weer mooie leerpunten naar voren:
  • Dit keer hadden ik en een docent van Iselinge de glogs toegevoegd aan de 'classes'. Dit was enorm veel werk, dus ik ging zoeken naar een manier om die hoeveelheid werk te verlagen. Ik hield daarbij in mijn achterhoofd dat ik twee projecten had aangemaakt, maar daar helemaal geen gebruik van had gemaakt. Na enig zoekwerk bij de projecten, kwam ik erachter dat de studenten hun glog beter in de projectomgeving hadden kunnen maken. Dan waren ze namelijk direct zichtbaar geweest voor alle studenten/groepjes in die projectomgeving.
  • Ik had meer aandacht moeten besteden aan de uitleg van het inloggen bij edu.glogster. Ondanks mijn uitleg en de handleiding zijn er namelijk toch enkele studenten geweest die zich niet goed hebben aangemeld en daardoor hun glog niet op het 'teacher' account van Iselinge hebben kunnen plaatsen. Er zijn ook enorm veel opties tijdens het inloggen en het is goed om die opties in te bakenen.
  • Ik moet voor mezelf het doel goed voor ogen hebben. Als het doel is om te presenteren, dan staat er uiteraard minder tekst in. Als echter het doel is om informatie uit te wisselen, dan hoort er natuurlijk meer informatie in en als het doel informatie uitwisselen en presenteren is, dan zou ik de studenten kunnen laten zien hoe ze veel tekst in een relatief kleine tekstballon krijgen:

In de bovenste afbeelding zie je tekst die je ook voor een presentatie zou kunnen gebruiken, gewoon enkele kernpunten. Op de afbeelding daaronder wordt echter de wat uitgebreidere tekst zichtbaar d.m.v. scrollen. Zo krijg je op een overzichtelijke manier toch veel tekst in je glog en ziet het er nog leuk uit ook.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten