donderdag 8 november 2012

Minor contract goedgekeurd!

Het is eindelijk zover, mijn minorcontract is goedgekeurd!
Dit wil zeggen dat de vragen die ik omschreven heb goed zijn en dat ik daarmee aan de slag kan.

Dit zijn mijn vragen op de vier gebieden:

Schoolontwikkeling & media: motivatie voor technisch lezen vergroten met media
-       Hoe kan de motivatie voor technisch lezen in de groepen 5 tot en met 8 vergroot worden met behulp van media op basisschool St. Bernardus?
-       Wat is er in de literatuur bekend over technisch lezen?
-       Wat is er in de literatuur bekend  over het inzetten van media bij het vergroten van de motivatie bij technisch lezen? 
-       Hoe kan volgens de theorie de motivatie voor technisch lezen vergroot worden?
-       Welke mediatoepassingen blijken uit onderzoek op de stageschool geschikt te zijn voor het vergroten van de motivatie voor technisch lezen?

Onderwijsinhouden & media: Presentatievaardigheden en media
-       Hoe kunnen diverse mediatools worden ingezet bij een presentatie, zodat het een meerwaarde heeft voor de presentatie?
-       Wat is er in de literatuur bekend  over presenteren in het onderwijs?
-       Wat is er in de literatuur bekend  over het inzetten van mediatools bij presentaties?
-       Wat is er in de literatuur bekend over verschillende soorten presentatie met verschillende doelen?
-       Wanneer is een presentatie effectief?
-       Welke mediatoepassingen zijn geschikt voor verschillende presentaties met verschillende doelen?
-       Wanneer heeft media een meerwaarde voor de presentatie?
-       Hoe kunnen diverse mediatools door leerlingen in de groep 5 tot en met 8 worden gebruikt bij het presenteren?
-       Hoe kunnen diverse mediatools door studenten/docenten van Iselinge en docenten van basisscholen worden gebruikt bij het presenteren?

Mediawijsheid: Sociale media
-       Hoe kunnen leerkrachten en leerlingen op St. Bernardus omgaan met sociale media, zodat er wordt gekeken naar de gevaren, maar ook naar de mogelijkheden?
-       Welke verschillende soorten sociale media zijn er?
-       Wat zegt de literatuur over sociale media en het basisonderwijs?
-       Welke mogelijkheden bieden sociale media voor de groepen 5 tot en met 8, zodat het onderwijs verrijkt wordt?
-       Wat zijn de gevaren van sociale media voor de groepen 5 tot en met 8?

Nieuwe mediaontwikkelingen: tablets voor micadogroep (hoogbegaafde kinderen)
-       Hoe kunnen tablets bij hoogbegaafde kinderen in de bovenbouw worden ingezet, zodat het een meerwaarde heeft voor het onderwijs en de kinderen worden uitgedaagd?
-       Wat is er in de literatuur bekend over tablets en (hoogbegaafde) kinderen?
-       Wat is er in de literatuur bekend over apps en (hoogbegaafde) kinderen?
-       Hoe worden de tablets op dit moment ingezet in de Micadogroep?
-       Wat is de verwachting van de stichting Pro8 over het gebruik van de tablets? 
-       Welke Apps zijn geschikt voor hoogbegaafde kinderen van de stichting Pro8?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten