woensdag 21 november 2012

TEDx Youth - workshop kennisnet

17 november was het zover. Het TEDxYouth event! Via kennisnet (Erwin Bomas) en het project 'Leren van de Toekomst' konden Jasper Jansen en ik een workshop voorbereiden en uitvoeren m.b.t. ICT in het basisonderwijs. Jasper verzorgde het onderwerp 'twitter op school & in de klas' en ik had het over 'tablets & hoogbegaafdheid'. De mensen konden kiezen tussen de volgende groepjes:
Erwin Bomas - twitter op school & in de klas
Jasper Jansen - twitter op school & in de klas
Rianne Tolsma - tablets & hoogbegaafdheid
Ik - tablets & hoogbegaafdheid
Per groepje werd er over het onderwerp nagedacht en gediscussieerd.

Ik vond het erg bijzonder om de mening van allemaal verschillende mensen te horen over mijn onderwerp. Al deze mensen hebben op een andere manier te maken gekregen met mijn onderwerp en vertelden hun ervaringen en ideeën. Dit was zeer inspirerend! Om een impressie te krijgen, zie hieronder de ideeën van mijn groepje:
 • De tablet niet als doel, maar als middel in jouw lessen.
 • Leerlingen weten al veel over de tablet, laat ze er zelf les over geven ('Help mij om jullie te helpen'). Gebruik dan ook hun ideeën en ontwikkel die verder door. Vraag de leerlingen wat ze er verder zelf mee willen doen en wat ze ervan willen leren. Laat de leerlingen vrij in hun keuze van apps en de mogelijkheden van de tablet en leg dit ook vast in foto's en filmpjes. Besteed iedere week ongeveer 30 minuten om de nieuwe ontwikkelingen met de leerlingen door te nemen. Je kunt deze tijd ook gebruiken om de interesses van de leerlingen te bespreken (Welke leuke dingen zijn ze tegengekomen op de tablet?). Laat de leerlingen zelf een app maken.
 • Blijf nieuwe ideeën gebruiken en ontwikkelen.
 • De tablet hoeft niet continu gebruikt te worden. Soms is een computer handiger en soms een schrift. Dit hangt af van de opdracht.
 • De tablet maakt de lessen leuker, interessanter en het sluit beter aan de bij de belevingswereld van de leerlingen. 
 • Probeer altijd de echte meerwaarde vast te stellen.
Maar ook het groepje van Rianne kwam met veel ideeën:
 • Gebruik skype in de klas.
 • Zet de Khan Academy in. Dit is een online leeromgeving met o.a. educatieve filmpjes. Dit wordt ook wel 'flipping te classroom' genoemd.
 • Haal inspiratie uit Sugata Mitra, een spreker van TED die liet zien hoe kinderen zichzelf iets kunnen leren, ook al is er geen leerkracht bij. Dit deed hij door een computer in een wand te metselen.
 • Gebruik TEDucation. Daar zijn vele TED Talks met een educatieve achtergrond bij elkaar geplaatst, zodat ze makkelijker te vinden zijn.
 • Haal inspiratie uit de 'Steve Jobsschool'. Een basisschool die uitgaat van het individuele kind en daarbij gebruik maakt van veel hard- en software, zoals de Ipad.
 • Maak talenten van leerlingen zichtbaar door bijv. het aanmaken van een profiel voor specifieke talenten (expertise). Dit zou kunnen door bijv. buddypress te gebruiken.
 • De antwoorden zijn er al, je hoeft ze alleen nog maar te zoeken (Lex Hupe).
 • Geef docenten/leerlingen echt vertrouwen, dan zoeken we/ze elkaar op.
 • Nog meer handige tools: google docs/drive, # twitter, any meeting, facebook groep/pagina, hangout, dropbox, lino.it, mindomo, mind42, wallwisher, titanpad.
 • Layar's maken. D.m.v. Augmented Reality (toegevoegde realiteit) kun je extra informatie in jouw omgeving plaatsen. Bijv. d.m.v. een link naar een website of filmpje. Zo kun je bijv. op een interactieve manier een tijdschrift lezen. In dit filmpje is dat goed te zien.

In dit filmpje is onder andere een deel van de workshop te zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten