dinsdag 13 november 2012

Workshop leerstrategieën hoogbegaafdheid

7 november ben ik naar een workshop 'leerstrategieën van hoogbegaafde kinderen' geweest. Dit was een erg interessante, maar vooral leuke workshop!
We hebben het  over de volgende onderdelen gehad:
- Mindmap
- Snellezen
- Topdown & bottum up
- Deeplevel learning

Ik bleek een compleet verkeerd beeld te hebben van een mindmap en hoe die gemaakt moet worden. Ik wist bijvoorbeeld niet dat je er afbeeldingen bij moet tekenen om associaties te leggen. Ik dacht gewoon dat het een uitgebreide woordspin was. Dit heeft Marianne heel goed weten uit te leggen. Ook heeft Marianne heel goed uit kunnen leggen hoe je beide hersenhelften gebruikt bij het maken van een mindmap. Je linkerhersenhelft gebruiken we voornamelijk tijdens de les, omdat je daar met volgorde, spraak, regeltjes, etc. bezig bent. Je rechterhersenhelft gaat meer over kleuren, beelden en patronen. die hersenhelft gebruiken we eigenlijk nauwelijks in de les. Bij het maken van een mindmap dus wel. Je onthoudt ook 5 á 10 keer beter als je beide hersenhelften gebruikt. We gaan dus nu allemaal aan de mindmap!

Wat betreft snellezen was ik ook erg verbaasd. Dit blijkt een vaardigheid te zijn die je jezelf aan kunt leren. Wij zijn in eerste instantie gewend om in ons hoofd mee te praten, dit wordt ook wel subvocaliseren genoemd. Hierdoor lezen we een bepaald aantal woorden per minuut (tussen de 150 en 250 gemiddeld). Het is echter zo dat onze hersenen veel meer woorden per minuut aankunnen (zo'n 850 tot 1400 aantal woorden per minuut gemiddeld). Wat we dus eigenlijk moeten doen is onze ogen dwingen om sneller over de regels te gaan en juist niet in ons hoofd mee te lezen.

Wat uit de workshop ook duidelijk naar voren kwam, is dat hoogbegaafde leerlingen vaak op een andere manier leren. Ze hebben er een andere strategie voor. Normaal gesproken leren wij in stapjes. Per les bekijken we een ander doel. Dit wordt ook wel ‘Bottum up’ leren genoemd.
Wat we bij zo’n les vaak niet doen is het einddoel bekijken. Groep 3 mag toch best weten dat ze de vaardigheden die in die groep aan de orde komen, nodig hebben in bijvoorbeeld groep 8 en welke betekenis iets heeft voor in de wereld? Hoogbegaafde kinderen willen namelijk eerst weten waarom ze iets moeten leren en ze bekijken daar ook eerst de samenvatting/conclusie bij. Pas daarna gaan ze het ook daadwerkelijk leren. Dit wordt ook wel ‘Top down’ leren genoemd.

Ten slotte kregen we informatie over de leerstrategie ‘Deeplevel learning’. In het kort wil dit eigenlijk zeggen dat hoogbegaafde kinderen veel ‘dieper’ willen leren. Ze willen verbanden leggen en conclusies trekken. Ze willen dieper en abstracter denken. Hier wordt bijvoorbeeld tijdens toetsen heel weinig naar gevraagd en dit kan tot veel frustratie leiden.

Datgene wat me van alles het meest is bijgebleven, is dit filmpje. Daarin werden cijfers genoemd over hoogbegaafde kinderen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld, dat maar 16 % van de hoogbegaafde leerlingen slaagt op een universitaire opleiding. Dit vond ik schokkend weinig. Er is veel meer leerrendement te halen als de reproductieve vragen worden aangevuld met diepere denkvragen.

Al met al was dit een zeer waardevolle workshop!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten