zondag 25 november 2012

Workshop Leonardo onderwijs

21 november was er de mobiliteitsmarkt te Wehl. Je kon hier kiezen uit verschillende workshops. Mijn gekozen workshops waren:
Orde houden in de klas
Leonardo onderwijs (Zevenaar)

Ik was erg benieuwd naar het verschil tussen Leonardo onderwijs en de plusklas. Met mijn minor ben ik namelijk bezig in de plusklas waar de leerlingen één dag in de week naar toe gaan, terwijl het Leonardo onderwijs de hele week is.

Over hoogbegaafde kinderen werd gezegd dat ze graag in discussie gaan en ook vaak winnen. Ze zijn heel creatief in het bedenken van redenen om iets niet te doen. Verder hebben ze vaak een onrealistisch zelfbeeld. Dit kan naar boven toe (positief), of juist naar onderen (negatief). Als ze een onrealistisch negatief zelfbeeld hebben, dan denken ze dat ze het toch nooit goed zullen doen, terwijl ze bij een onrealistisch positief zelfbeeld denken altijd alles goed te kunnen. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door constante complimenten richting het kind.
Om er toch voor te zorgen dat het hoogbegaafde kind goed functioneert in het onderwijs, moet het meer uitgedaagd worden, maar daar eindigt het niet. Ook het doorzettingsvermogen moet versterkt worden en de leerling moet niet alleen gaan voor een goede tijd, maar ook voor een goede kwaliteit van het werk.

Wat ik erg bijzonder vond, is dat de leerlingen in het Leonardo onderwijs 'maar' twee uur rekenen in de week hebben, waarvan één uur geïntegreerd met andere vakken in een soort projectomgeving. Dus feitelijk maar één uur rekenen om de kerndoelen te halen. Dit doen ze onder andere door de routeboekjes nog verder in te korten, zelf materiaal te ontwikkelen en methodes verder aan te passen op hoogbegaafde leerlingen.
Nou blijken de leerlingen van het Leonardo onderwijs in groep 6 ook al klaar te zijn met de kerndoelen, maar dan kunnen ze zeker nog niet naar de middelbare school. Op sociaal gebied valt er voor hen nog veel te leren en ontwikkelen. Om alle extra tijd te vullen, hebben ze vakken als schaken en chinees op het rooster staan.
Daarnaast gebruiken ze vakken als rekenen, schrijven en lezen om andere dingen te leren of te doen. Zo heeft het voor de leerlingen veel meer betekenis dan als ze gaan rekenen, omdat het nou eenmaal moet.

In het Leonardo onderwijs is de verhouding jongens/meisje vaak nog niet in evenwicht (80/20). Dit komt door het verschil in gedrag. Bij jongens valt het simpelweg beter op. Toch moet er ook niet te snel een label worden geplakt. Een onderzoek is immers een momentopname. Er moet ook worden gekeken naar de persoonskenmerken. Een hoogbegaafd kind is verbaal bijvoorbeeld heel sterk.

Ook dit was weer een waardevolle dag, maar niet alleen voor mijn minor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten