donderdag 6 december 2012

Apps uitproberen

22 november mochten de hoogbegaafde leerlingen (18) van de micadogroep uit Terborg alle apps uitproberen die al op de Ipad stonden. Van alle apps konden ze aangeven wat ze ervan vonden en waarom, maar ze konden ook aangeven of er nog een app was die ontbrak.

Nu bleek al vrij snel dat ze van veel apps nog niet wisten hoe ze die moesten gebruiken. Sommige leerlingen gingen daarom erg snel naar een volgende app. Vaak konden ze de goede knopjes niet vinden, of waren er inlog-gegevens nodig om de app te gebruiken. Ze vulden dan in dat de app niet leuk was en namen niet de moeite er verder naar te kijken.
Een voorbeeldapp is 'preziviewer'. Ik heb deze app ook even uit kunnen proberen en kwam voor mezelf tot de conclusie dat ik het een erg leuke en handige app vond. Ik weet namelijk wat prezi is en wat je ermee kunt doen, terwijl eigenlijk alle leerlingen van de micadogroep aan mij vroegen wat ze nou eigenlijk met de app konden. Heeft deze app dus wel zin als de leerlingen geen preziaccount hebben?

Daarnaast maakten ze veel langer gebruik van apps die ze leuk vonden en waarvan ze wel snel wisten hoe die te gebruiken waren. Als ze het in het begin al leuk vonden, namen ze ook de moeite om er dieper op in te gaan. Ze gaan dan nog meer knopjes uitproberen, omdat ze steeds nieuwsgieriger worden waar die voor zijn. Enkele leerlingen hadden binnen een halfuur al bijzondere knopjes gevonden, waar ik in eerste instantie even vlug overheen had gekeken.

Wat erg opviel, was dat ze hun mening in eerste instantie niet goed met argumenten wisten te onderbouwen. Als ze een app bijvoorbeeld niet leuk vonden, dan schreven ze eronder 'omdat het saai is'. Bij veel kinderen heb ik doorgevraagd met 'waarom dan?'.

Ten slotte vond ik het erg bijzonder om verschillende theorie over hoogbegaafde kinderen (onder andere van de workshops waar ik ben geweest) nu in de micadogroep terug te zien. Veel kinderen hebben op school nooit veel moeite moeten doen om ergens achter te komen. Als ze dus een app voor zich krijgen waar ze niet snel te weten komen hoe hij werkt, dan leggen ze die aan de kant. Maar aan de andere kant kunnen ze ook heel diep op een onderwerp ingaan, wat te zien was bij de 'leuke' apps.

zondag 25 november 2012

Workshop Leonardo onderwijs

21 november was er de mobiliteitsmarkt te Wehl. Je kon hier kiezen uit verschillende workshops. Mijn gekozen workshops waren:
Orde houden in de klas
Leonardo onderwijs (Zevenaar)

Ik was erg benieuwd naar het verschil tussen Leonardo onderwijs en de plusklas. Met mijn minor ben ik namelijk bezig in de plusklas waar de leerlingen één dag in de week naar toe gaan, terwijl het Leonardo onderwijs de hele week is.

Over hoogbegaafde kinderen werd gezegd dat ze graag in discussie gaan en ook vaak winnen. Ze zijn heel creatief in het bedenken van redenen om iets niet te doen. Verder hebben ze vaak een onrealistisch zelfbeeld. Dit kan naar boven toe (positief), of juist naar onderen (negatief). Als ze een onrealistisch negatief zelfbeeld hebben, dan denken ze dat ze het toch nooit goed zullen doen, terwijl ze bij een onrealistisch positief zelfbeeld denken altijd alles goed te kunnen. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door constante complimenten richting het kind.
Om er toch voor te zorgen dat het hoogbegaafde kind goed functioneert in het onderwijs, moet het meer uitgedaagd worden, maar daar eindigt het niet. Ook het doorzettingsvermogen moet versterkt worden en de leerling moet niet alleen gaan voor een goede tijd, maar ook voor een goede kwaliteit van het werk.

Wat ik erg bijzonder vond, is dat de leerlingen in het Leonardo onderwijs 'maar' twee uur rekenen in de week hebben, waarvan één uur geïntegreerd met andere vakken in een soort projectomgeving. Dus feitelijk maar één uur rekenen om de kerndoelen te halen. Dit doen ze onder andere door de routeboekjes nog verder in te korten, zelf materiaal te ontwikkelen en methodes verder aan te passen op hoogbegaafde leerlingen.
Nou blijken de leerlingen van het Leonardo onderwijs in groep 6 ook al klaar te zijn met de kerndoelen, maar dan kunnen ze zeker nog niet naar de middelbare school. Op sociaal gebied valt er voor hen nog veel te leren en ontwikkelen. Om alle extra tijd te vullen, hebben ze vakken als schaken en chinees op het rooster staan.
Daarnaast gebruiken ze vakken als rekenen, schrijven en lezen om andere dingen te leren of te doen. Zo heeft het voor de leerlingen veel meer betekenis dan als ze gaan rekenen, omdat het nou eenmaal moet.

In het Leonardo onderwijs is de verhouding jongens/meisje vaak nog niet in evenwicht (80/20). Dit komt door het verschil in gedrag. Bij jongens valt het simpelweg beter op. Toch moet er ook niet te snel een label worden geplakt. Een onderzoek is immers een momentopname. Er moet ook worden gekeken naar de persoonskenmerken. Een hoogbegaafd kind is verbaal bijvoorbeeld heel sterk.

Ook dit was weer een waardevolle dag, maar niet alleen voor mijn minor.

woensdag 21 november 2012

Glogster EDU

21 november kregen de eerstejaars studenten van Iselinge de tijd om de gemaakte glogsters van andere eerstejaars studenten te bekijken. Hiervóór hadden ze namelijk al een glog moeten maken over levensbeschouwing m.b.t. scholen met een verschillende identiteit. Voorbeelden daarvan zijn: vrije school, islamitische school, protestants-Christelijke school en openbare school. De studenten moesten informatie in hun glogster plaatsen en er ook voor zorgen dat ze hem konden presenteren aan de groep.

Zie hieronder een afbeelding van edu.glogster wanneer je ingelogd bent als 'teacher':
Boven in deze afbeelding is ook te zien hoeveel glogs jij als 'teacher' al hebt gemaakt, hoeveel 'classes' jij hebt aangemaakt, hoeveel studenten zich hebben aangemeld, hoeveel projecten je hebt gestart, etc.
Per 'class' is te zien aan hoeveel projecten ze zijn toegevoegd, hoeveel glogs er in hun 'class' gemaakt (en ook openbaar) zijn en hoeveel studenten er in die 'class' zitten

Na enige korte uitleg konden de studenten aan de slag. Met hier en daar wat hulp, kon uiteindelijk iedereen twee glogs vinden die ze konden beoordelen. De glogs die toch nog niet waren toegevoegd, werden alsnog door mij toegevoegd en de glogs die niet zichtbaar waren (of er was iets anders niet goed gelukt) werden vervangen door andere. Uiteindelijk is het allemaal goedgekomen, maar in het begin was het behoorlijk rommelig. Dit bracht dus weer mooie leerpunten naar voren:
 • Dit keer hadden ik en een docent van Iselinge de glogs toegevoegd aan de 'classes'. Dit was enorm veel werk, dus ik ging zoeken naar een manier om die hoeveelheid werk te verlagen. Ik hield daarbij in mijn achterhoofd dat ik twee projecten had aangemaakt, maar daar helemaal geen gebruik van had gemaakt. Na enig zoekwerk bij de projecten, kwam ik erachter dat de studenten hun glog beter in de projectomgeving hadden kunnen maken. Dan waren ze namelijk direct zichtbaar geweest voor alle studenten/groepjes in die projectomgeving.
 • Ik had meer aandacht moeten besteden aan de uitleg van het inloggen bij edu.glogster. Ondanks mijn uitleg en de handleiding zijn er namelijk toch enkele studenten geweest die zich niet goed hebben aangemeld en daardoor hun glog niet op het 'teacher' account van Iselinge hebben kunnen plaatsen. Er zijn ook enorm veel opties tijdens het inloggen en het is goed om die opties in te bakenen.
 • Ik moet voor mezelf het doel goed voor ogen hebben. Als het doel is om te presenteren, dan staat er uiteraard minder tekst in. Als echter het doel is om informatie uit te wisselen, dan hoort er natuurlijk meer informatie in en als het doel informatie uitwisselen en presenteren is, dan zou ik de studenten kunnen laten zien hoe ze veel tekst in een relatief kleine tekstballon krijgen:

In de bovenste afbeelding zie je tekst die je ook voor een presentatie zou kunnen gebruiken, gewoon enkele kernpunten. Op de afbeelding daaronder wordt echter de wat uitgebreidere tekst zichtbaar d.m.v. scrollen. Zo krijg je op een overzichtelijke manier toch veel tekst in je glog en ziet het er nog leuk uit ook.

TEDx Youth - workshop kennisnet

17 november was het zover. Het TEDxYouth event! Via kennisnet (Erwin Bomas) en het project 'Leren van de Toekomst' konden Jasper Jansen en ik een workshop voorbereiden en uitvoeren m.b.t. ICT in het basisonderwijs. Jasper verzorgde het onderwerp 'twitter op school & in de klas' en ik had het over 'tablets & hoogbegaafdheid'. De mensen konden kiezen tussen de volgende groepjes:
Erwin Bomas - twitter op school & in de klas
Jasper Jansen - twitter op school & in de klas
Rianne Tolsma - tablets & hoogbegaafdheid
Ik - tablets & hoogbegaafdheid
Per groepje werd er over het onderwerp nagedacht en gediscussieerd.

Ik vond het erg bijzonder om de mening van allemaal verschillende mensen te horen over mijn onderwerp. Al deze mensen hebben op een andere manier te maken gekregen met mijn onderwerp en vertelden hun ervaringen en ideeën. Dit was zeer inspirerend! Om een impressie te krijgen, zie hieronder de ideeën van mijn groepje:
 • De tablet niet als doel, maar als middel in jouw lessen.
 • Leerlingen weten al veel over de tablet, laat ze er zelf les over geven ('Help mij om jullie te helpen'). Gebruik dan ook hun ideeën en ontwikkel die verder door. Vraag de leerlingen wat ze er verder zelf mee willen doen en wat ze ervan willen leren. Laat de leerlingen vrij in hun keuze van apps en de mogelijkheden van de tablet en leg dit ook vast in foto's en filmpjes. Besteed iedere week ongeveer 30 minuten om de nieuwe ontwikkelingen met de leerlingen door te nemen. Je kunt deze tijd ook gebruiken om de interesses van de leerlingen te bespreken (Welke leuke dingen zijn ze tegengekomen op de tablet?). Laat de leerlingen zelf een app maken.
 • Blijf nieuwe ideeën gebruiken en ontwikkelen.
 • De tablet hoeft niet continu gebruikt te worden. Soms is een computer handiger en soms een schrift. Dit hangt af van de opdracht.
 • De tablet maakt de lessen leuker, interessanter en het sluit beter aan de bij de belevingswereld van de leerlingen. 
 • Probeer altijd de echte meerwaarde vast te stellen.
Maar ook het groepje van Rianne kwam met veel ideeën:
 • Gebruik skype in de klas.
 • Zet de Khan Academy in. Dit is een online leeromgeving met o.a. educatieve filmpjes. Dit wordt ook wel 'flipping te classroom' genoemd.
 • Haal inspiratie uit Sugata Mitra, een spreker van TED die liet zien hoe kinderen zichzelf iets kunnen leren, ook al is er geen leerkracht bij. Dit deed hij door een computer in een wand te metselen.
 • Gebruik TEDucation. Daar zijn vele TED Talks met een educatieve achtergrond bij elkaar geplaatst, zodat ze makkelijker te vinden zijn.
 • Haal inspiratie uit de 'Steve Jobsschool'. Een basisschool die uitgaat van het individuele kind en daarbij gebruik maakt van veel hard- en software, zoals de Ipad.
 • Maak talenten van leerlingen zichtbaar door bijv. het aanmaken van een profiel voor specifieke talenten (expertise). Dit zou kunnen door bijv. buddypress te gebruiken.
 • De antwoorden zijn er al, je hoeft ze alleen nog maar te zoeken (Lex Hupe).
 • Geef docenten/leerlingen echt vertrouwen, dan zoeken we/ze elkaar op.
 • Nog meer handige tools: google docs/drive, # twitter, any meeting, facebook groep/pagina, hangout, dropbox, lino.it, mindomo, mind42, wallwisher, titanpad.
 • Layar's maken. D.m.v. Augmented Reality (toegevoegde realiteit) kun je extra informatie in jouw omgeving plaatsen. Bijv. d.m.v. een link naar een website of filmpje. Zo kun je bijv. op een interactieve manier een tijdschrift lezen. In dit filmpje is dat goed te zien.

In dit filmpje is onder andere een deel van de workshop te zien.

vrijdag 16 november 2012

Voorlichting Steve Jobsschool

Op 14 november ben ik naar een voorlichting van Luc de Vries geweest over een 'Steve Jobsschool'.
 
Ook hier stuitte ik weer op een misconcept van mij. Ik was namelijk in de veronderstelling dat ze op een Steve Jobsschool de hele dag met de tablet zouden werken, het wordt niet voor niks een digischool genoemd, dacht ik. Het blijkt echter dat de term 'digischool' eerder van het feit komt, dat de school altijd online bereikbaar is. Elke leerling van de Steve Jobsschool kan op elk moment van de dag en op welke plek dan ook de virtuele school bezoeken. Daarnaast is het fysieke schoolgebouw op alle werkdagen, in het hele jaar, van 8:30-18:30h geopend.

Dan zou je haast denken dat je geen moeite meer hoeft te doen om op school te komen, maar niets is minder waar! In het schoolgebouw is een coach (geen leerkracht) aanwezig die de leerlingen kan begeleiden bij activiteiten als sport, spel, cultuur en creativiteit. Luc de Vries gaf ook aan dat samenwerking en communicatie (al dan niet online) erg belangrijk is voor een Steve Jobsschool.

Wat mij nog het meest is bijgebleven, is dat Luc de Vries aangaf dat er niet meer in 'lesuren' wordt gemeten, maar juist in de ontwikkeling van het kind. De kinderen leren immers ook na school en in de vakanties.

Dit concept kan ik goed als inspiratiebron gebruiken voor mijn project over tablets & hoogbegaafdheid in de micadogroepen van Stichting Pro8. De leerlingen kunnen immers thuis in de 'cloud' documenten toevoegen en dus leren ze ook thuis weer verder. Daarnaast gebruiken ze de tablets ook met samenwerken en is één van de doelen voor de komende periode om de (online) communicatie te stimuleren.

dinsdag 13 november 2012

Workshop leerstrategieën hoogbegaafdheid

7 november ben ik naar een workshop 'leerstrategieën van hoogbegaafde kinderen' geweest. Dit was een erg interessante, maar vooral leuke workshop!
We hebben het  over de volgende onderdelen gehad:
- Mindmap
- Snellezen
- Topdown & bottum up
- Deeplevel learning

Ik bleek een compleet verkeerd beeld te hebben van een mindmap en hoe die gemaakt moet worden. Ik wist bijvoorbeeld niet dat je er afbeeldingen bij moet tekenen om associaties te leggen. Ik dacht gewoon dat het een uitgebreide woordspin was. Dit heeft Marianne heel goed weten uit te leggen. Ook heeft Marianne heel goed uit kunnen leggen hoe je beide hersenhelften gebruikt bij het maken van een mindmap. Je linkerhersenhelft gebruiken we voornamelijk tijdens de les, omdat je daar met volgorde, spraak, regeltjes, etc. bezig bent. Je rechterhersenhelft gaat meer over kleuren, beelden en patronen. die hersenhelft gebruiken we eigenlijk nauwelijks in de les. Bij het maken van een mindmap dus wel. Je onthoudt ook 5 á 10 keer beter als je beide hersenhelften gebruikt. We gaan dus nu allemaal aan de mindmap!

Wat betreft snellezen was ik ook erg verbaasd. Dit blijkt een vaardigheid te zijn die je jezelf aan kunt leren. Wij zijn in eerste instantie gewend om in ons hoofd mee te praten, dit wordt ook wel subvocaliseren genoemd. Hierdoor lezen we een bepaald aantal woorden per minuut (tussen de 150 en 250 gemiddeld). Het is echter zo dat onze hersenen veel meer woorden per minuut aankunnen (zo'n 850 tot 1400 aantal woorden per minuut gemiddeld). Wat we dus eigenlijk moeten doen is onze ogen dwingen om sneller over de regels te gaan en juist niet in ons hoofd mee te lezen.

Wat uit de workshop ook duidelijk naar voren kwam, is dat hoogbegaafde leerlingen vaak op een andere manier leren. Ze hebben er een andere strategie voor. Normaal gesproken leren wij in stapjes. Per les bekijken we een ander doel. Dit wordt ook wel ‘Bottum up’ leren genoemd.
Wat we bij zo’n les vaak niet doen is het einddoel bekijken. Groep 3 mag toch best weten dat ze de vaardigheden die in die groep aan de orde komen, nodig hebben in bijvoorbeeld groep 8 en welke betekenis iets heeft voor in de wereld? Hoogbegaafde kinderen willen namelijk eerst weten waarom ze iets moeten leren en ze bekijken daar ook eerst de samenvatting/conclusie bij. Pas daarna gaan ze het ook daadwerkelijk leren. Dit wordt ook wel ‘Top down’ leren genoemd.

Ten slotte kregen we informatie over de leerstrategie ‘Deeplevel learning’. In het kort wil dit eigenlijk zeggen dat hoogbegaafde kinderen veel ‘dieper’ willen leren. Ze willen verbanden leggen en conclusies trekken. Ze willen dieper en abstracter denken. Hier wordt bijvoorbeeld tijdens toetsen heel weinig naar gevraagd en dit kan tot veel frustratie leiden.

Datgene wat me van alles het meest is bijgebleven, is dit filmpje. Daarin werden cijfers genoemd over hoogbegaafde kinderen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld, dat maar 16 % van de hoogbegaafde leerlingen slaagt op een universitaire opleiding. Dit vond ik schokkend weinig. Er is veel meer leerrendement te halen als de reproductieve vragen worden aangevuld met diepere denkvragen.

Al met al was dit een zeer waardevolle workshop!

donderdag 8 november 2012

Minor contract goedgekeurd!

Het is eindelijk zover, mijn minorcontract is goedgekeurd!
Dit wil zeggen dat de vragen die ik omschreven heb goed zijn en dat ik daarmee aan de slag kan.

Dit zijn mijn vragen op de vier gebieden:

Schoolontwikkeling & media: motivatie voor technisch lezen vergroten met media
-       Hoe kan de motivatie voor technisch lezen in de groepen 5 tot en met 8 vergroot worden met behulp van media op basisschool St. Bernardus?
-       Wat is er in de literatuur bekend over technisch lezen?
-       Wat is er in de literatuur bekend  over het inzetten van media bij het vergroten van de motivatie bij technisch lezen? 
-       Hoe kan volgens de theorie de motivatie voor technisch lezen vergroot worden?
-       Welke mediatoepassingen blijken uit onderzoek op de stageschool geschikt te zijn voor het vergroten van de motivatie voor technisch lezen?

Onderwijsinhouden & media: Presentatievaardigheden en media
-       Hoe kunnen diverse mediatools worden ingezet bij een presentatie, zodat het een meerwaarde heeft voor de presentatie?
-       Wat is er in de literatuur bekend  over presenteren in het onderwijs?
-       Wat is er in de literatuur bekend  over het inzetten van mediatools bij presentaties?
-       Wat is er in de literatuur bekend over verschillende soorten presentatie met verschillende doelen?
-       Wanneer is een presentatie effectief?
-       Welke mediatoepassingen zijn geschikt voor verschillende presentaties met verschillende doelen?
-       Wanneer heeft media een meerwaarde voor de presentatie?
-       Hoe kunnen diverse mediatools door leerlingen in de groep 5 tot en met 8 worden gebruikt bij het presenteren?
-       Hoe kunnen diverse mediatools door studenten/docenten van Iselinge en docenten van basisscholen worden gebruikt bij het presenteren?

Mediawijsheid: Sociale media
-       Hoe kunnen leerkrachten en leerlingen op St. Bernardus omgaan met sociale media, zodat er wordt gekeken naar de gevaren, maar ook naar de mogelijkheden?
-       Welke verschillende soorten sociale media zijn er?
-       Wat zegt de literatuur over sociale media en het basisonderwijs?
-       Welke mogelijkheden bieden sociale media voor de groepen 5 tot en met 8, zodat het onderwijs verrijkt wordt?
-       Wat zijn de gevaren van sociale media voor de groepen 5 tot en met 8?

Nieuwe mediaontwikkelingen: tablets voor micadogroep (hoogbegaafde kinderen)
-       Hoe kunnen tablets bij hoogbegaafde kinderen in de bovenbouw worden ingezet, zodat het een meerwaarde heeft voor het onderwijs en de kinderen worden uitgedaagd?
-       Wat is er in de literatuur bekend over tablets en (hoogbegaafde) kinderen?
-       Wat is er in de literatuur bekend over apps en (hoogbegaafde) kinderen?
-       Hoe worden de tablets op dit moment ingezet in de Micadogroep?
-       Wat is de verwachting van de stichting Pro8 over het gebruik van de tablets? 
-       Welke Apps zijn geschikt voor hoogbegaafde kinderen van de stichting Pro8?

donderdag 1 november 2012

Op 'de Gelderlander.nl'!

Een tijdje terug hebben Sharon, Kim en ik de 1ejaars lesgegeven over presentatietools en dit is toen gefilmd.
Het filmpje zelf had ik al op mijn blog gezet, maar nu staat het filmpje ook op  'de Gelderlander' in verband met het stijgen van Iselinge Hogeschool op de ranglijst in de keuzegids HBO van dit jaar.

Echt super leuk!

maandag 29 oktober 2012

Openbare yurls-pagina & Glogster uitgeprobeerd!

Het is zover!
De yurlspagina staat online:
medija.yurls.net
Het is nu dus mogelijk om te zien waar wij zoal mee bezig zijn op het gebied van presentatietools.


Ook heb ik glogster al mogen uitproberen op mijn stageschool.
Zie hier twee foto's:

 
Op deze foto's zie je een voorbeeld glog. Hier zijn enkele basisopties gebruikt om een poster met het thema 'vlinders' te maken.

De kinderen waren, voordat ik ook maar enige uitleg had gegeven, al erg enthousiast. De groepsleerkracht had hen er namelijk al wat van vertelt. Ze zouden in groepjes van 4 leerlingen aan een digitale poster over de kinderboekenweek gaan werken. Verder mochten ze zelf weten hoe ze die poster vorm zouden geven, als die maar over de kinderboekenweek zou gaan. Het was erg leuk om te zien dat het ene groepjes juist voor het thema Engeland koos (het land van groep 7 voor de kinderboekenweek, thema 'Hallo Wereld'), terwijl een ander groepje juist voor een wat meer algemene poster ging.

Ik vond het zelf erg fijn om met edu glogster te werken, omdat ik als leerkracht alle gemaakte glogsters (digitale posters) van de groepjes kon bekijken. De leerlingen moesten zich eerst als groepje aanmelden op de site en vervolgens konden ze een poster maken.

Al met al was het een geslaagde 'les'. De glogsters komen uiteindelijk op de site van basisschool St. Bernardus te staan. Dan kunnen de ouders ze ook bekijken.


woensdag 10 oktober 2012

Nieuwe ontwikkelingen

En die zijn er genoeg:

We, Sharon, Kim en ik, zijn met een yurlspagina begonnen. Op dit moment is die nog niet openbaar, maar dat gaat veranderen. De site wordt dan:
MediJA.yurls.net

Daar geven wij korte uitleg over onszelf en ons project, laten (delen van) ons onderzoek zien en zetten linkjes neer van diverse digitale presentatietools/tools die kunnen helpen bij een presentatie.

Ook is het filmpje klaar waarin we uitleg gaven aan 1ejaars studenten van Iselinge.
We gaven uitleg over:
- powtoon
- prezi
- pechakucha
- glogster
- wordle
- mindmap

Het was erg leuk om te merken dat de studenten verschillende tools hebben uitgeprobeerd. Ook waren er enkele studenten die nieuwe opties tegenkwamen waarvan wij eerst het bestaan nog niet wisten.

dinsdag 9 oktober 2012

De start

Alle begin is moeilijk, maar het begin is er.
Mijn vier onderwerpen staan vast en mijn onderzoek is begonnen.

Mijn hoofdvragen zijn:
1. Hoe kan de motivatie voor technisch lezen in de groepen 5 tot en met 8 vergroot worden met behulp van media op basisschool St. Bernardus?
2. Hoe kunnen diverse mediatools worden ingezet bij een presentatie, zodat het een meerwaarde heeft voor de presentatie?
3. Hoe kunnen leerkrachten en leerlingen op St. Bernardus omgaan met sociale media, zodat er wordt gekeken naar de gevaren, maar ook naar de mogelijkheden?
4. Hoe kunnen tablets bij hoogbegaafde kinderen in de bovenbouw worden ingezet, zodat het een meerwaarde heeft voor het onderwijs en de kinderen worden uitgedaagd?

Mijn begeleidster op St. Bernardus is erg enthousiast, vooral m.b.t. presentatietools. Ik mag aankomende woensdag al gelijk glogster aan de kinderen uitleggen. Het was haar idee om het te koppelen aan de kinderboekenweek die nu aan de gang is. De gemaakte glogsters komen zelfs op de website van de school te staan. Misschien mag ik ze ook wel hier neer zetten, ik zal het navragen.

Met tablets kan ik nu nog niet goed aan de slag. Ik heb zelf geen tablet en mijn contactpersoon van stichting Pro8 heeft nog niet op mijn mails gereageerd. Wel heb ik enkele handige bronnen gevonden die ik nu aan het verwerken ben.

M.b.t. technisch lezen kan ik ook nog niet goed aan de slag. Ik kan weinig bronnen vinden over de combinatie (technisch lezen, motivatie en mediatools) dus ik denk dat ik de begrippen eerst uit elkaar moet halen. Daarna kan ik linken leggen tussen verschillende bronnen.
Ergens in november mag ik ook nog mee naar het kinderboekenmuseum. Eigenlijk is dat alleen maar voor de minor jeugdliteratuur, maar ik ben in gesprek geweest met hun begeleidster (Mariëlle Dortant) en zij vond het een goed idee om daar naar toe te gaan. Op die manier kan ik kijken hoe zij mediatools inzetten bij het technisch lezen.

Vervolgens over sociale media. Hier heb ik enorm veel bronnen over gevonden met een divers aanbod aan tips en trucs. Hier zal ik heel veel uit kunnen halen voor mijn stageschool.

Het algemene gevaar blijft er in zitten dat ik onbelangrijke informatie voor mijn minor toch ga lezen/gebruiken onder het mum van 'het komt nog wel eens van pas'. Het is dan ook goed dat ik dit in mijn POP heb gezet.